Page 1 of 1

Träffar ej arr. av SWES

Posted: 2020-07-08 11:22
by Wat_JOE_Do
Om man vill ta initiativ till träffar, möten och turer, men ej är betalande medlem och att träffarna ej är arrangerade av SWES som organisation: Kan man då lägga upp det här under "Board index < SWES < Träffar"? Eller är annan plats bättre?

Re: Träffar ej arr. av SWES

Posted: 2020-08-05 09:35
by SWES-85
Varför inte bli en betalande medlem?